Welkom op de site van Landgoed Vijverhoeve

Dagvoorzitter - Jan de Kleijn

Jan de Kleijn (1952), organisatieadviseur en trainingsacteur
Jan heeft langjarige ervaring met strategie. Hij heeft 20 jaar bij Bouwfonds gewerkt, een onderneming die zich ontwikkelde tot een toonaangevende Europese vastgoedonderneming. Als Directeur Concernontwikke-ling ondersteunde hij de Raad van Bestuur op het gebied van strategisch management.
Sinds 2007 heeft hij een eigen adviesbureau: De Kleijn Organisatieontwikkeling (DKOo) met als missie: het beter laten functioneren van mensen en organisaties. Jan werkt in de sectoren vastgoed, financiële dienst-verlening, cultuur en vrijwilligerswerk. Daarbij gaat het altijd om een combinatie van strategie- en organisa-tieontwikkeling.
Jan kan strategiesessies begeleiden in de rol van voorzitter en kritische vragensteller. Een buitenstaander heeft vaak veel toegevoegde waarde bij dergelijke sessies door het stimuleren van het ‘out of the box’ den-ken. Maar Jan kan ook als acteur in rollenspelen optreden. Rollenspelen zijn bijzonder geschikt om vaardig-heden te oefenen. Jan heeft veel ervaring als trainingsacteur bij conflictbemiddeling.
Ook als de resultaten van de bijeenkomst verwoord moeten worden, is Jan daarvoor bij uitstek geschikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een visiedocument, een ondernemingsplan of een plan van aanpak voor een be-paalde actie. Het consistent en overtuigend verwoorden van de strategie is voor alle betrokkenen van groot belang.