Welkom op de site van Landgoed Vijverhoeve

Historie

De abdijhoeve De Vijverhoeve gaat qua historie terug tot 1640. Volgens overleveringen is op deze locatie voor het eerst een boerderij gesticht. De huidige accommodatie dateert van 1875. De restauratie in 2005 heeft dit monument voor instortingsgevaar behoed. Deze zogenaamde ‘wandelende boerderij’ is in de loop der eeuwen 150 tot 200 meter verschoven, doordat brand of vernieling de boerderij geleidelijk aan deed verplaatsen. Ook de waterput laat sporen van een ver verleden zien. Voor de boerin, klein van postuur, is een speciale uitsparing in de putwand uitgehouwen. Zo kon ze gemakkelijk de wateremmers vullen.

Over het landgoed lopen authentieke cultuur-archeologische kerkenpaden. Daar waar in Brabant meer dan 85% van deze paden is verdwenen, worden ze op De Vijverhoeve in ere hersteld.