Welkom op de site van Landgoed Vijverhoeve


Etienne Schoenmakers (1957) richtte ESO op in 1992. Op De Vijverhoeve geeft hij strategie-sessies voor managers. Welke route past het best bij uw missie, visie en ambities.

In een vervolgsessie komt het bedrijfsplan aan de orde. Niet zomaar een opsomming van feiten. Maar een beeld dat past bij uw authentieke persoonlijkheid. Een plan als us business-handtekening.

Sinds de oprichting van ESO heeft Etienne meer dan 20 bedrijven helpen oprichten. Al, dan niet, in combinatie met de feitelijke opstart. Bel voor een persoonlijke introductie op 0164-643558.

Inspirerend advies

Wie bezield door het leven wil gaan, begint met stilstaan. Om kennis te nemen van de ontwik-kelingen in de wereld en om te luisteren naar je innerlijke drijfveren. ESO heeft hiervoor een inspiratiecentrum ingericht op Landgoed De Vijverhoeve. Een ideale omgeving om even stil te staan bij zakelijke en persoonlijke vraagstukken.

Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers (ESO) brengen hier Ziel en Zakelijkheid samen.

Sommige thema's vragen om nader onderzoek of onderbouwing. Vanuit de bestuurskundige en politicologie-achtergrond van de ESO-adviseurs brengen we beleidsadviezen uit. Vanwege hun maatschappelijke impact of de betekenis ervan voor de maatschappij en overheid. Veelal op het snijvlak van bestuur en informatievoorziening. Naast de overheid hebben met name bestuurders uit de Zorg de weg naar ESO gevonden.

Inspiratie en business-spiritualiteit
Naast analyses en rapportages, is bezieling in het bedrijf een onderscheidende component. Dit wordt ook wel business-spiritualiteit genoemd. Iets wat prof.de Blot goed uitlegt.
 

De rust en ruimte van Landgoed De Vijverhoeve, gecombineerd met deze kwaliteiten, vormen de basis voor ziel en zakelijkheid in de ESO-programma’s. Een samenvatting is ook beschikbaar.