Welkom op de site van Landgoed Vijverhoeve

Links Kennisknooppunt

Het Kennisknooppunt (KKP) verbindt zelfstandige adviseurs. Zowel door kennisoverdracht, netwerken, als het elkaar betrekken in opdrachten.Juist op het kruispunt van branche en deskundigheid, worden de beste kwaliteiten ontwikkeld. Daar speelt het KKP een rol Iedere vrijdagochtend, vóórafgaand aan de reguliere werkdag, komen we bijeen op De Vijverhoeve.

Om een indruk te krijgen van vele bijeenkomsten leest u de nieuwsbrief:
Nieuwsbrief Januari 2009
Nieuwsbrief Februari 2009
Nieuwsbrief November 2009
Nieuwsbrief December 2009
Nieuwsbrief Januari 2010
Nieuwsbrief september 2010
Nieuwsbrief Alee Wonen


Artikelen over het Kennisknooppunt
BN de Stem  Delen is Vermenigvuldigen
ZZP-ers hebben KKP
Garantie voor Excellente dienstverlening

 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Piet verdult of Etienne Schoenmakers (06-26018996).