Welkom op de site van Landgoed Vijverhoeve
Landgoed De Vijverhoeve

Voowaarden

Een ieder is aansprakelijk voor de schade die hij/zij veroorzaakt aan materialen en/of lokaliteiten, doordat hij/zij deze goederen en/of lokaliteiten niet gebruikt conform de bedoelingen van gastvrijheid van ons conferentiecentrum.

In geval van annulering worden bij de aanvrager kosten in rekening gebracht volgens onderstaande regeling:

  • Bij annulering tussen drie maanden en één maand vóór de aanvang van de bijeenkomst:
    10% van de overeengekomen arrangementsprijs;
  • Bij annulering tussen één maand en één week vóór de aanvang van de bijeenkomst:
    25% van de overeengekomen arrangementsprijs;
  • Bij annulering binnen één week vóór de aanvang van de bijeenkomst:
    50% van de overeengekomen arrangementsprijs;

Al onze prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze leveringsvoorwaarden. Onze leveringsvoorwaarden worden op aanvraag toegezonden.