Nieuw Natuurgebied

Plant een boom voor de toekomst!

Bomen als compensatie voor de CO2uitstoot.

Plant een boom voor de toekomst! Wij geloven in de rol die een boom in het ecosysteem vervult. Zij zijn als enige natuurlijke bron in staat om CO2 vast te leggen. Daarnaast zijn bossen een belangrijke bron voor biodiversiteit, recreatie en voedselvoorziening. En wat denk je van de rol van bomen in de waterhuishouding en het tegengaan van erosie. Het planten van een boom is investeren in de toekomst.

Onze toekomst!  U en ik, iedereen vindt het prachtig als je zo’n boom ziet groeien.

Op landgoed De Vijverhoeve hebben we in totaal zo’n 15.000 bomen geplant.

Het planten, en wat eraan vooraf ging

Tussen 2005 en 2018 hebben we veel aangeplant. Een hele schare aan natuurvrijwilligers hielp mee.

Er werden mengsels van diverse bomen en struiken gemaakt. En iedere bundel werd door een boomplanter naar een deel van de houtsingel gebracht. Samen met de ‘spitters’ werden de stekken gepoot.

Het onderhoud

Ook ná het inplanten was het een drukte van belang. Vele dorpsgenoten kwamen poolshoogte nemen. Zij wilde er het fijne van weten. Waarom er geplant werd. En welke bomen en struiken er waren gekomen.

Reeën en boompjes: een spannende combinatie!

Het natuurgebied De Vijverhoeve verbindt De Kalmthoutse Heide (België) en de Wouwse Plantage (NL).

De combinatie met de ‘oase van rust’ zorgt ervoor dat de reeën het hier heerlijk vinden. Dat wordt lastig als we in datzelfde natuurgebied heel veel nieuwe boompjes willen aanplanten. Dat leidt onherroepelijk tot problemen, zo blijkt.

De aanleiding was onverwacht. De gemeente Woensdrecht had laten weten niet tevreden te zijn over de gerealiseerde aanplant. Het Vijverhoeve inrichtings- en beheerplan is destijds in 2008 al als basis gebruikt voor de inrichting van de natuur. Uiteindelijk zijn er meer dan 20.000 bomen in de loop van de tijd aangeplant. De reeën-druk werd echter groter, naarmate het natuurgebied als een ‘stiltegebied’ ervaren werd, tussen alle agrarische landerijen. Het gevolg was dat de toppen uit de boompjes gegeten werden. En dat de reeën met hun geweien de schors afkapten.

In overleg met groen-experts hebben we voor een heel innovatieve wijze van aanplant gekozen. We hebben biologisch afbreekbare korven gebruikt om ieder individueel boompje (!) te beschermen.

De korf is 150 centimeter hoog en van zetmeel gemaakt. Dus biologisch afbreekbaar. Na circa 5 jaar zijn de kokers vergaan. Dan moet de boom voldoende robuust zijn om de reeën vraat te kunnen weerstaan. De eerste ervaring leert al dat het prima werkt. De reeën zien de boompjes, met korven, als iets nieuws. Dus dat is éng. En dan blijven ze weg. Maar dat is de eerste observatie. Het kan natuurlijk nog wijzigen na verloop van tijd.

De hoogstam Boomgaard

Tijdens de aanplantactie van november 2016 is dicht bij de abdijhoeve De Vijverhoeve, een boomgaard ingericht. We hebben authentieke fruitboom rassen geselecteerd. Om het historische karakter van de hoeve te versterken, hebben we gekozen voor hoogstam bomen. Die zien er met hun bloesems in de lente prachtig uit. Het nadeel is wel dat het fruit wat minder goed te beschermen is tegen de vogels. Die zien hier namelijk ook een heerlijk maaltje in.

We hebben die ervaring al met een oude kersenboom. Die heeft in 2018 een prachtig areaal aan kersen opgeleverd. Echter toen te spreeuwen het in de gaten hadden, was de boom in 2 etmalen helemaal kaal gegeten! Goed dat wij nét op tijd nog een rijke oogst hebben kunnen plukken

In de boomgaard hebben we in totaal 30 fruitbomen geplant. Het gaat om de Malus d. ‘Zoete Kroon’, de Pyrus c. ‘Zwijndrechtse Wijnpeer’,  de Prunus c. ‘Rhein. Schattenmorelle’ , de Prunus d. ‘Mirabelle de Nancy’ , de Prunus arm. ‘Tros Oranje’. Van iedere soort hebben we 6 bomen aangeplant. In eerste instantie werd de boom ingegraven en van een dek met eikenbladeren voorzien. Daar overheen paardenmest, waardoor geleidelijk aan de voedingstoffen bij de wortels terecht konden komen. Een mooi effect, blijkt in de praktijk want in de lente van 2018 zagen we de prachtige bloesems verschijnen. En rond juni al de nodige vruchten, zoals de morellen, de appels, peren en pruimen. We moeten in het najaar de bomen voor het eerst gaan snoeien om ze in model te krijgen. We hebben al contact gelegd met een fruitboer in Tholen. Die komt ons hierbij helpen. Dan krijgen we natuurlijk ook een (privé) les in het onderhoud van fruitbomen.

De komende jaren willen we gaan propageren dat iedere boom geadopteerd kan worden. Dus dat een ‘eigenaar’ de boom onderhoudt, en in het oogstseizoen ook de vruchten kan plukken. We kijken nog hoe we dat het best kunnen gaan organiseren.

De schapen en het grasland

De Vijverhoeve-natuur bestaat voor 11 hectares uit natuurgebied. Dus daar waar het vroeger agrarisch gebied was, wordt het een bloemrijk weidemengsel. Zo staat het in het inrichtings- en beheerplan vermeld.

Het betekent dat de weilanden met héél veel stikstof (koeienmest) geleidelijk aan dienen te verschralen. Dus dat er geen mest meer wordt uitgereden. Eénmaal per jaar worden de weilanden gemaaid én het hooi afgevoerd. Om het gras ‘kort’ de winter in te laten gaan, hebben we de vakkundige hulp van schapen. Die grazen op de weilanden.

Bijkomend voordeel is dat in de (beperkte) mest van de schapen ook zaden zitten van de andere natuurgebieden waarop ze graasden. Dan krijgen we spontaan mooie inheemse bloemen op de akkers, die anders moeilijk kunnen migreren tussen de natuurgebieden.

Dit jaar stonden op De Vijverhoeve ruim 250 schapen.

Het voorjaar was hiervoor uitgekozen. Bijzonder was dat enkele drachtige schapen voor het nodige nageslacht zorgden. Gewoon in de wei, zonder hulp van buitenaf. Dus als we ’s-ochtends naar buiten keken, dan liepen tussen de schapen ineens enkele lammetjes erbij! Een ware pracht. Dat was genieten. Voor iedereen, ook de wandelaars.

image005image004
Openstelling wandelpaden

Ter afronding van de inrichting van het natuurgebied, was het doel om wandelpaden aan te leggen door de natuur en deze open te stellen. We konden pas de paden gaan openstellen als alle natuur voldoende robuust en bestendig was om wandelaars met hun viervoeters (de honden) te trotseren. Nadat de meest recente aanplant medio najaar 2016 was gerealiseerd, hebben we in het voorjaar 2018 de wandelpaden verder uitgezet met wegwijzers.

De paden zijn zo aangelegd, dat we met de tractor en de weibloter er overheen kunnen om de boel kort te houden. Dus begaanbaar voor de wandelaars. We hebben de route te danken aan een stageproject van de HAS (Hogere Agrarische School) uit Den Bosch. Twee stagiaires hebben op De Vijverhoeve onderzocht wat de meest optimale routes voor de wandelingen zouden kunnen zijn. Zowel uit recreatief, historisch en ecologisch perspectief is het gebied onderzocht. Er is een mooie route uit tevoorschijn gekomen. Langs de bomenrijen, poelen en de houtsingels is een route van circa 1,5 km ontstaan. Op de diverse ontsluitingspunten (bij de randen van het landgoed) staan nu professionele markeringsborden met: Opengesteld Particulier Grondgebied.

In samenwerking met de gemeente hebben we deze bebording aangebracht. Aan de kant van het dorp Huijbergen, is een routekaart met legenda te bezichtigen. Dan weten de wandelaars waar de wegen en paden zijn.

Ziel en Zakelijk

We horen vaak dat de Vijverhoeve voelt als ‘thuis-komen’.

Wij vinden het belangrijk dat deze plek aandacht biedt voor bezinning, inspiratie, cratie en resultaat. Dat kan alleen als je Ziel en Zakelijk met elkaar verbindt.

Reacties van onze gasten:

We hebben in één dag wel voor drie dagen resultaten bereikt“.

U heeft ons geïnspireerd