Nieuw Natuurgebied

Plant een boom voor de toekomst!

Bomen als compensatie voor de CO2uitstoot.
Plant een boom voor de toekomst! Wij geloven in de rol die een boom in het ecosysteem vervult. Zij zijn als natuurlijke bron in staat om CO2 vast te leggen. Daarnaast zijn bossen een belangrijke bron voor biodiversiteit, recreatie en voedselvoorziening. En wat denk je van de rol van bomen in de waterhuishouding en het tegengaan van erosie. Het planten van een boom is investeren in de toekomst.
Onze toekomst! U en ik, iedereen vindt het prachtig als je zo’n boom ziet groeien.
Op landgoed De Vijverhoeve hebben we in totaal zo’n 15.000 bomen geplant.

Het planten, en wat eraan vooraf ging

Tussen 2005 en 2018 hebben we veel aangeplant. Een hele schare aan natuurvrijwilligers hielp mee.

Er werden mengsels van diverse bomen en struiken gemaakt. En iedere bundel werd door een boomplanter naar een deel van de houtsingel gebracht. Samen met de ‘spitters’ werden de stekken gepoot.

Het onderhoud

Ook ná het inplanten was het een drukte van belang. Vele dorpsgenoten kwamen poolshoogte nemen. Zij wilde er het fijne van weten. Waarom er geplant werd. En welke bomen en struiken er waren gekomen.

Reeën en boompjes: een spannende combinatie!

De combinatie met de ‘oase van rust’ zorgt ervoor dat de reeën het hier heerlijk vinden. Dat wordt lastig als we in datzelfde natuurgebied heel veel nieuwe boompjes willen aanplanten.

In overleg met groen-experts hebben we voor een heel innovatieve wijze van aanplant gekozen. We hebben biologisch afbreekbare korven gebruikt om ieder individueel boompje (!) te beschermen.

De korf is 150 centimeter hoog en van zetmeel gemaakt. Dus biologisch afbreekbaar. Na circa 5 jaar zijn de kokers vergaan. Dan moet de boom voldoende robuust zijn om de reeën vraat te kunnen weerstaan. De eerste ervaring leert al dat het prima werkt..

De hoogstam Boomgaard

Tijdens de aanplantactie van november 2016 is dicht bij de abdijhoeve De Vijverhoeve, een boomgaard ingericht. We hebben authentieke fruitboom rassen geselecteerd. Om het historische karakter van de hoeve te versterken, hebben we gekozen voor hoogstamfruit bomen. Die zien er met hun bloesems in de lente prachtig uit. Het nadeel is wel dat het fruit wat minder goed te beschermen is tegen de vogels. Die zien hier namelijk ook een heerlijk maaltje in.

We hebben die ervaring al met een oude kersenboom. Die heeft in 2018 een prachtig areaal aan kersen opgeleverd. Echter toen te spreeuwen het in de gaten hadden, was de boom in 2 etmalen helemaal kaal gegeten! Goed dat wij nét op tijd nog een rijke oogst hebben kunnen plukken

In de boomgaard hebben we in totaal 30 fruitbomen geplant. Het gaat om de Malus d. ‘Zoete Kroon’, de Pyrus c. ‘Zwijndrechtse Wijnpeer’,  de Prunus c. ‘Rhein. Schattenmorelle’ , de Prunus d. ‘Mirabelle de Nancy’ , de Prunus arm. ‘Tros Oranje’.

De schapen en het grasland

De Vijverhoeve-natuur bestaat voor 11 hectares uit natuurgebied. Dus daar waar het vroeger agrarisch gebied was, wordt het een bloemrijk weidemengsel. Zo staat het in het inrichtings- en beheerplan vermeld.

Het betekent dat de weilanden met héél veel stikstof (koeienmest) geleidelijk aan dienen te verschralen. Dus dat er geen mest meer wordt uitgereden. Eénmaal per jaar worden de weilanden gemaaid én het hooi afgevoerd. Om het gras ‘kort’ de winter in te laten gaan, hebben we de vakkundige hulp van schapen. Die grazen op de weilanden.

Bijkomend voordeel is dat in de (beperkte) mest van de schapen ook zaden zitten van de andere natuurgebieden waarop ze graasden. Dan krijgen we spontaan mooie inheemse bloemen op de akkers, die anders moeilijk kunnen migreren tussen de natuurgebieden.

image005image004
Openstelling wandelpaden

De paden zijn zo aangelegd, dat we met de tractor en de weiboter er overheen kunnen om de boel kort te houden. Dus begaanbaar voor de wandelaars. Zowel uit recreatief, historisch en ecologisch perspectief is het gebied onderzocht. Er is een mooie route uit tevoorschijn gekomen. Langs de bomenrijen, poelen en de houtsingels is een route van circa 1,5 km ontstaan. Op de diverse ontsluitingspunten (bij de randen van het landgoed) staan nu professionele markeringsborden met: Opengesteld Particulier Grondgebied.

Onderdeel van de wandelroute, is het historische kerkenpad. Een verbinding tussen ‘de achterste hoeve (België) en Huijbergen, via De Vijverhoeve. Speciaal hiervoor is een deel van aanpalend grondgebied, mét het pad, aangekocht om dit stukje historisch erfgoed te beschermen en te behouden voor de toekomst.